Мисија

make a difference

Нашиот фокус е овозможување на нашите клиенти взаемна соработка која е клучна за промовирање на позитивни здравствени резултати. Наша примарна цел е да се надминат очекувањата на нашите клиенти и нашите застапници преку нудење на високо квалитетни производи и услуги. Ги препознаваме нашите клиенти како единствена причина за постоењето на оваа компанија, а наша одговорност е да ги услужуваме соодветно на сите етички и законски норми.

Вредности

  • Навремена достава
  • Посветеност кон нашите клиенти
  • Обезбедување на одлични услуги на клиентите, во пресрет на нивните потреби
  • Почит кон сите колеги, клиенти и добавуачи
  • Континуирано подобрување
  • Безбедност, квалитет и одржливост
  • Тимска работа

 

Мисија

  • “Да бидеме водечки партенр од избор за снабдување со медицински препарати”